Club 22 fejrer 25 års jubilæum

Club 22 fejrer 25 års jubilæum

Historie

CLUB 22 blev 25 år

Udpluk fra Mogens Christensen's festtale ved jubilæumsfesten på Nymølle Kro den 13. nov. 2004


Den 13. november fejrer NB’s støtteklub CLUB 22 sit 25 års jubilæum med en stor fest for medlemmerne og indbudte forhenværende medlemmer.

Som bekendt består Club 22 af gamle NB’ere, som ved givne lejligheder står for forskellige arrangementer i NB’s regi, og det har den så gjort nu i 25 år.

Det er en enestående bedrift i en klub, der her er lavet, og den ide som nogle personer fik i 1979, har NB høstet mange frugter fra i gennem alle år.

Uden CLUB 22’s hjælp ville arrangementer som Nord-Als Cup i 80’erne, damefrokosten, gadeturneringer og lignede aldrig kunne være gennemført, fordi de er meget mandskabs-krævende.
CLUB 22 vil bestå mange år ud i fremtiden og fundamentet for dette vil være dens positive tilhørsforhold til NB, at den bidrager med et rigtigt godt socialt stykke arbejde i et hyggeligt og sjovt miljø.

CLUB 22 GENNEM 25 ÅR

Før i tiden var det som regel således, at holdt man op som seniorspiller, så gled man stille og roligt ud af klublivet, kun ganske få fortsatte med at lave et klubarbejde eller spillede som old boys.

I 1979 fik Peter Glock og Per Søndergård så den ide, at lave en klub i NB, hvor disse personer kunne komme med, hvis de havde lyst og interesse.

Medlemskabet skulle være uforpligtigende overfor NB, men kravet var dog, at man havde et positivt tilhørsforhold til NB og ville støtte NB med råd og dåd i givne situationer.

Den 1. sept. 1979 blev Club 22 så en realitet.

Det første officielle møde blev afholdt den 2. nov. 1979 på Restaurant Røde Æsel i Nordborg, med deltagelse af 17 personer.
Dette var lidt om Club 22 tilblivelse, for som alle her i dag kan se, var dette initiativ en rigtig god ide, den har i hvert fald holdt i 25 år, derfor kan vi i dag fejre klubbens 25 års jubilæum.
At holde sammen på den måde, som vi nu har gjort, er en enestående bedrift i klub-historie. Det fortæller jo noget om tilhørsforholdet til NB, og at kammeratligt samvær er bæredygtige faktorer for et godt klubliv,
og vi vil da også godt sige, at vi har støttet NB med mangt og meget igennem disse 25 år.
Tillykke med jubilæet, det kan vi være stolte af.

Club 22´s historie

Mødeformen i Club 22 fra det første møde og op til i dag, har ikke ændret sig væsentligt.

Men tiden afspejler dog den udvikling, samfund og klub har gennemgået. I de første år var referater - og mødeindkaldelser som regel håndskrevne. Den første maskinskrevne mødeindkaldelse kom til majmødet i 1990, og det første referat februar 1990.

Forskelligheden i opsætning af specielt referater var stor, men efterhånden som pc´eren blev et mere dagligt værktøj, kom der også mere struktur på disse ting.

Navnet Club 22, hvorfor nu det? Der blev samlet 22 personer i 1979. Deraf navnet.

39 personer er registreret i arkivet, 8 mand har været med i alle 25 år.
Disse er: Peter Glock – Peer Christiansen – Poul Christiansen – Per Petersen – Leif Nielsen – Gunnar Antonsen – Carlo Meyer – Bent Riemer.
3 personer er døde. Kedde Lassen døde i 1997 og Per Søndergård i 2001.
Peter Poulsen har vi ikke noget på i protokollen.
For at mindes disse personer har vi i dag lagt en krans på deres gravsteder.

Der er til dato afholdt 102 møder og bortset fra de første 4 møder er Club 22 sangen, sunget med fynd og klem hver gang. Sangen blev godkendt på møde nr. 5 den 31. okt. 1980. Sangen er forfattet af Bent Riemer.

Vore love blev vedtaget på møde nr. 3 og udarbejdet af Peter Glock.

Julemærkemarchen startede vi på 7. dec. 1980 og vi er stadig med, dog lidt reduceret.

Første lottohold startede op i 1980. Enkelte er stadig med, men vi stiller ikke med hold som i starten.

De nye baner ved idrætscenter blev indviet 5/6. sept. 1981, vi bidrog med at lave en gadeturnering, som så blev en årlig begivenhed nogle år frem.

Den første Club 22 trøje fik vi 6. februar 1981. Den kostede 80 kr.
Set i bakspejlet, har der været nogle ”fancy” imellem.

Vores kontingent var i starten 15 kr. /mdl. I dag er den 50 kr./mdl.
På alle møder de første 5 år, deltog Peter Glock og Gunnar Antonsen.

Nogle gange i 80´erne gav Club 22 en gave til personer, som havde gjort et stort stykke arbejde for NB.

Damefrokosten startede 20.maj 1980 og den kører vi stadig.

Nordals Cuppen, et hit dengang, løb af stablen i 1987 og nogle år frem.

Ved et møde 8. maj sad Verner Petersen og vippede på stolen med det resultat, at den pludselig brød sammen, med et brag.

Da NB fejrede sit 25 års jubilæum den 13. nov. 2004 støttede Club 22 jubilæumsfonden med 1000 kr., og i den forbindelse kan vi nævne, at NB i dag fylder 35 år.

I forbindelsen med årets julehandel, har vi igennem årene haft forskellige boder i byen.
Club 22 har også været god til at medlemmers mærkedage. Det er ikke mange gange det er glippet.

6 personer fra Club 22 er blevet valgt som årets idrætsmand i NB, og 2 mand har i 80´erne fået idrætsfondens lederpris.

Så fik Poul Lyngkilde engang et gult kort, for at stille op i en Club 22 trøje fra Metusalems tid.

Når det officielle møde er ovre, så er der spisetid. I de første år fik vi håndmadder fra Kristine Lassen køkken, men efterhånden tog hallen cafeteria over, og sørger den dag i dag for bespisningen. Det er ikke så lidt vi har oplevet.

Så har vi igennem mange år solgt julekalender for NB.

Fra referatet i maj 1997 stod skrevet, at Svend Haar havde drukket Niels Oles vinder øl fra minigolf. Det var Finn som var tørstig.

Club 22 optræder på NB´s hjemmeside på et billede, som fik denne bemærkning.
Vi ligner en flok mekanikere fra Kina, som lige har skruet traktor nr. 100.000 sammen.

Dette var et udpluk fra protokollen om Club 22 igennem 25 år!

På vor dagsorden er der et punkt som samvær m.m. Under dette plejer vi så det sociale, det sjove og hyggelige, for det skal ikke altid være fodbold.
Der laves som regel nogle hold, som så dyster mod hinanden i form af forskellige spil eller konkurrencer. Vi har prøvet at spille minigolf – rigtig golf – keglet og bowlet – været ude og ro – sejlet med Seppe Als og div. boldspil.
Vi har lavet gæt og grimasser – spillet teater de 3 små grise (5. nov. 1982) – vin og øl smagning – gættet fryds og tværs – spillet yatzy og jeopardy, og mange lignende ting.
Det har ind imellem været rigtigt sjovt.

Afslutning

I vore love står skrevet, at vi skal støtte med råd og dåd, og have et positivt tilhørsforhold til NB. Det har igennem tiderne givet anledning til store diskussioner om, hvad det indebærer og hvordan det skal fortolkes. Hvad skal man gøre for at være et godt aktiv for Club 22 og NB.

Dette har virkeligt skabt debat og det vil det i perioder stadig gøre.
Her afslutningsvis kan vi konkludere, at Club 22 har været et rigtig godt aktiv for NB, og for sig selv. Klubben har kunnet holde på personer, som sandsynligvis ville være forsvundet ud af klublivet. Venner vi har skrevet historie om en klubs klubliv, og den måde det er gjort på.
Det har været hyggeligt og sjovt, også når vores damer er med på augustmødet, og det vil der efter al sandsynlighed også blive i fremtiden. Vi har gjort et godt stykke arbejde til glæde for os selv og NB.