Hej med jer


Tak for sidst.

Som nævnt på mødet får I også muligheden for at deltage i "Cork-arrangementet", som er bliver et hyggeligt "reunion-arrangement", hvor vi genfortæller nogle af historierne, og hvor vi også har fundet både film og billeder frem. Dette bør selvsagt ses som en mulighet. Det kan nok ikke blive samme oplevelse som for deltagerne på turen. Se vedhæftede til orientering - det var turens deltagere.


Dette foregårfredag den 20. oktober 2023 kl. 17

Vi mødes vedNB's Klubhus, Stadionvej 1, 6430 Nordborg

Pris for maden er 150 kr. og drikkevarer afregnes efter forbrug

Betaling for mad/tilmelding sker viaMobilepay(skriv "Cork" og eget navn som kommentar)på nummeret24237179(Ken) - senest den 10. oktober 2023, men gerne meget før!

Afbud gives til Ken Christiansen på mail eller på telefonnr. 24237179 – senest den 10. oktober 2023


Ramme-programmet den 20/10 2023 ser således ud:

17.00 Velkomst

17.15 Film-fremvisning samt diverse fotos

18.30 Spisning

19.30 Indslag

20.15 Samvær og fri leg


I er under alle omstændigheder alle velkomne !

Hilsen JensReferat fra kvartalsmødet den 11.08.23


1) Velkomst og aftenens program

Jens H. bød velkommen til de 22 fremmødte – der var afbud fra Jesper L., Jesper T., Paul Abr., Alf., Jørgen, Bent R., Jens L. og Ken W. Bøde til Kieran for at møde for sent.

Under ledelse af Hans Erik fra Krolf klubben startede vi aftenen med en runde på krolf banen.


2) Godkendelse af sidste mødes referat

Referatet fra mødet den 12.05.23 blev godkendt uden bemærkninger.


3) Planlagte og gennemførte aktiviteter:

Jens H. og Ken C. arbejder på en sammenkomst den 20.10.23 for deltagere i turen til Cork  i 2005.

Kristian D. arbejder på en tur til Haderslev – kasernen, stadion m.m. – nærmere følger.


4) Kassererens bemærkninger:

Anders fortalte om et overskud på kr. 607 og et bankindestående på kr. 50.992.

P.t. ingen restancer !


5) Evt. valg af nyt medlem:

Ingen pladser er ledige.


6) evt.

Ken C. havde fødselsdag den 08.08. og delte en kasse Underberg ud.

Bent D. delte vin ud til det vindende hold fra Krolf turneringen og der var fortjent bifald til Mogens, Tommy, Ken C. og Poul Ant. 


7) Klub 22 sangen:

Afsunget i en ikke særlig heldig udgave – de gode sangere er åbenbart blandt dem, der meldte afbud ?


8) Spisning og samvær

Jan W sørgede for grillmad – kotelet og pølse – og herefter var der hyggeligt samvær.

 

Ref./Anders 
Referat fra kvartalsmødet den 12.05.23.


1) Velkomst og aftenens program: Jens H. bød velkommen til de 29 fremmødte – der var alene afbud fra Niels Ole. Poul Antonisen fortalte om aftenens program, der blev indledt med en alternativ 6- kamp på stadion.


2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat fra generalforsamlingen den 03.02.23 blev godkendt uden bemærkninger.


3) Planlagte og gennemførte aktiviteter: Der er p.t. ingen planlagte aktiviteter, men vi afventer og er klar til, at hjælpe Der cykles hver tirsdag kl. 10.30 fra klubhuset.


4) Kassererens bemærkninger: Fra den 03.02. – 01.05.23 har vi et overskud på kr. 395 og et bankindestående på kr. 50.105. I.f.m. sidste møde var der et underskud i ølkassen på kr. 95,00 – beløbet er betalt af Club 22+. Der var en generel snak omkring, hvordan pengene skal bruges – vi afventer oplæg fra Kedde D.


5) Evt. valg af nyt medlem: Ingen pladser ledig !


6) Evt.: Jens H. bød officielt Morten Knudsen velkommen som nyt medlem af Club 22+ Jens H. ønskede Knud til lykke med de 60 år den 13.05. og overrakte en NB-paraply og en flaske vin. Knud kvitterede med en kasse bajere. Ken W. takkede for opmærksomheden i.f.m. hans 60-års fødselsdag med en omgang Underberg/Fernet Branca. Næste møde afholdes den 18.08.23 og mødearrangør er gruppe 1 der består af: Jesper Larsen, Alf Berger, Birger Petersen, Bent D. Jensen, Bent Riemer og Anders Ebsen.


7) Club 22 sangen: Poul L. startede og resten fulgte trop.


8) Spisning om samvær: Der blev serveret en velsmagende gang kalvespidsbryst med kartofler og brun sovs og lidt salat må der jo heller ikke mangle. Peter viste et pænt udsnit af billederne fra NB-arkivportalen, og disse billeder dannede så baggrund for en quiz, der indgik i aftenens konkurrence. Poul A. kårede Kieran, Kedde, Poul L. Ken C. og Jørgen P. som vindere af konkurrencen og overrakte de heldige/dygtige en ølgave.


Ref./Anders