Club 22 blev stiftet den 2. nov. 1979


Det er Club 22's formål, gennem kammeratligt samvær, sportslige og selskabelige arrangementer, at pleje medlemmernes positive tilhørsforhold til NORD-ALS BOLDKLUB (NB), samt støtte NB med råd og dåd.

Som medlemmer kan optages personer, der enten gennem deres tidligere eller nuværende virke i NB kan leve op til klubbens formål.

Interesserede kan kontakte bestyrelsen. Medlemstallet er begrænset til 30.

Kontingentet er pt. 200 kroner pr. kvartal.


Der afholdes kvartalsmøder (medlemsmøder) i februar, maj, august og november.

Efter mødernes ”officielle” del er der spisning og hyggelig samvær hvor der ofte bydes på ”underholdning”.

Foruden kvartalsmøderne arrangeres der en del andre arrangementer.

Bestyrelsen i 2023: 
Formand         : Jens Hansen
Kasserer         : Anders Ebsen
Sekretær        : Birger "Bikse" Petersen
Revisor           : Poul Antonisen
Protokolfører  : Bent Riemer